Udržitelnost | Na Mariánské cestě
Realitní projekt roku 2023 Absolutní vítěz
Menu

Udržitelnost

Chytrá řešení pro udržitelné bydlení

Kombinace moderních technologií, prvků modrozelené infrastruktury a velkého množství zeleně umožňuje srazit energetické nároky areálu na minimum. Díky vlastním zdrojům energie a pokročilému energetickému managementu pak rezidence dosahuje částečné energetické soběstačnosti.

+
Energetické úspory a zelené zdroje
+
Množství zeleně
+
Retenční a zasakovací nádrže
+
Jezírka a vodní plochy
+
Odvod dešťové vody
+
Automatický závlahový systém
+
Podpora čisté mobility

Kombinace tepelných čerpadel, fotovoltaiky a bateriových úložišť vyrobí dostatek energie pro provoz společných prostor domů, garáží a osvětlení, ale také pro provoz sauny či jezírka. Přebytky z úložišť budou moci využívat i domácnosti, což přinese obyvatelům úspory.

1 – 7

Parkově řešený veřejný prostor s bohatou skladbou zeleně přispívá k příjemnému mikroklimatu lokality a zároveň zvyšuje druhovou rozmanitost hmyzu a ptactva.

2 – 7

Díky systému na zadržování vody dochází k efektivnímu využití srážkové vody a přirozenému ochlazování areálu v letních měsících.

3 – 7

Voda dotváří příjemné prostředí. Její zadržování v povrchových nádržích navíc zajišťuje přísun vody na závlahu zeleně v areálu.

4 – 7

Voda ze zpevněných ploch nekončí v kanalizaci, ale je sváděna do poldrů a zasakovacích nádrží.

5 – 7

Chytře řízený automatický systém závlah přispívá k výrazným úsporám vody na zalévání.

6 – 7

Dobíjecí stanice pro elektromobily už bereme jako standard.

7 – 7

Důraz na energetickou bezpečnost

Zajištění energetické bezpečnosti nespoléhá jen na zdroje v rámci objektu, rezidence se stane součástí ekosystému energetiky společnost MAGUS EDH, která buduje vlastní lokální systémy a je tak schopna zajistit dodávky z obnovitelných zdrojů i z vlastních kapacit.
Samozřejmostí je správa a servis zařízení tak, aby byl zajištěn bezporuchový provoz a tím stabilita dodávek.

Energetický smart management

Díky mobilní aplikaci bude mít každá domácnost v reálném čase přehled o své spotřebě energií.
Další online řešení usnadní například komunikaci se společenstvím vlastníků (hlasování, objednávání, nástěnka) nebo sdílení informací mezi sousedy. Přes aplikaci bude také možné ovládat přístupový systém do objektu.

Podpora čisté mobility

Součástí areálu budou početná místa pro sdílená jízdní kola a  koloběžky či cyklistický servis point. V rámci výstavby se počítá i se zřízením několika dobíječek pro elektroauta a s ruční automyčkou.

Pro klidný spánek

O bezpečnost celého komplexu se postarají inteligentní přístupové systémy a kamerové zabezpečení vstupů a vjezdů s nejvyšším stupněm ochrany osobních údajů.